Finance

We zien dat instellingen profiteren van nieuwe technologie en businessmodellen

Ontwikkelingen in bedrijfsmodellen en technologie, digitalisering en de opkomst van verschillende branches en oplossingen op het gebied van financiële technologie hebben recentelijk geresulteerd in aanzienlijke veranderingen in de financiële dienstverlening. We zien dat instellingen op veel gebieden profiteren van nieuwe technologie en bedrijfsmodellen, van kanaalbeheer tot operaties, van risicobeheer tot consultancy. In deze context zijn de profielen waarop we ons concentreren als volgt:

  • Bedrijfsbankieren: portefeuillebeheer, marketing, productbeheer, bedrijfsontwikkeling, filiaalondersteuning
  • Vermogensbeheer: portfoliomanager voor beleggingsadvies, filiaalondersteuning, vermogensbeheerder, productontwikkeling
  • Cash Management, Buitenlandse Handel en Investment Banking: Fusies en overnames, openbaar aanbod, privatiseringsadvies, advies over uitgifte van schuldinstrumenten, financieel advies, financiële waardering, projectfinanciering, advies over investeringsfinanciering, financiële herstructurering, onderzoek naar strategische sectoren en landen
  • Leningen: analyse, kredietallocatie, krediettracering en -bewaking, inlichtingen, incasso
  • Operation: accountants, buitenlandse handel, treasury-operatie
  • Risicobeheer / compliance: marktrisico, kredietrisico, operationeel risico, interne audit
Interim Deal

In onze Human Resources-strategie, die in feite is ontwikkeld met het verlangen naar het ontdekken van talenten, onderzoeken we de mogelijkheden en de capaciteiten van individuen en positioneren wij hen op de meest correcte wijze.

Interim Deal